Zarejestruj się lub przypomnij sobie hasło
Rejestracja Przypomnij hasło

Znajdź studio w Twoim mieście lub skorzystaj z listy studiów

Wybierz jeden z punktów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
INFOLINIA

9:00 - 17:00

Pn - Pt

Strona główna / AGD w kuchni / ZELMER / „MAXymalna dodatkowa ochrona”

„MAXymalna dodatkowa ochrona”

Ulubione0
Zelmer

Regulamin Promocji „MAXymalna dodatkowa ochrona"

1. Postanowienia ogólne
ORGANIZATOR –Organizatorem promocji jest Galicja Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 35/37 32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000224213, zwany dalej „Organizatorem".

UCZESTNICY – Uczestnikami promocji są, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w tym spółka cywilna – wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

URZĄDZENIE PROMOCYJNE – modele urządzeń biorące udział w promocji wymienione w tabeli poniżej:


Tabelka Zelmer
2. Warunki uczestnictwa w promocji
2.1. W Promocji może wziąć udział UCZESTNIK, który spełnił łącznie następujące warunki:
a) Zakupi URZĄDZENIE PROMOCYJNE w okresie trwania promocji.
b) Zarejestruje URZĄDZENIE PROMOCYJNE za pomocą rejestracji online umieszczonej na stronie promocja.newia.pl w terminie 90 dni od dokonania zakupu.

3. Zasady Promocji
3.1. Promocja trwa od 23.03.2018 do 31.12.2018 lub wyczerpania zapasów lub do odwołania.
3.2. URZĄDZENIE PROMOCYJNE oznaczone w punkcie 1 Regulaminu, zakupione w okresie trwania promocji, po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w punkcie 2 Regulaminu będzie objęte dodatkową ochroną na okres określony w punkcie 1 Regulaminu.
3.3.Dodatkowa ochrona udzielana jest na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Sprzętu AGD/RTV/IT zakupionego w sieci sklepów Max Elektro (IRPG-W 02/16).
3.4. Aby skorzystać z promocji rejestracja produktu musi nastąpić nie później niż 90 dni po dokonaniu zakupu
URZĄDZENIA PROMOCYJNEGO.
3.5. Rejestracja musi być dokonana zgodnie ze wskazówkami na stronie rejestracyjnej oraz kompletna, oznacza, to że muszą być wypełnione wszystkie wymagane pola formularza zgłoszenia.
3.6. Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w punkcie 2 Regulaminu Promocji, osoba rejestrująca będzie miała możliwość wydruku Deklaracji przystąpienia.
3.7. Dodatkowa ochrona obowiązuje tylko wraz z Deklaracją oraz dowodem zakupu, to jest fakturą lub paragonem, którego dane nt. Urządzenia promocyjnego zgodne są z danymi na Deklaracji.
3.8. W przypadku zarejestrowania Urządzenia oraz braku otrzymania Deklaracji prosimy o bezzwłoczny kontakt na adres mailowy program@newia.pl
3.9. Biorąc udział w Promocji w imieniu przedsiębiorcy Uczestnik oświadcza, że posiada prawo do reprezentowania firmy, w której imieniu występuje.
3.10. Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu, skutkuje wykluczeniem z Promocji.

4. Postanowienia końcowe
4.1. Uczestnicy promocji poprzez rejestrację produktu potwierdzają chęć odbioru nagrody, tym samym fakt przystąpienia do promocji oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszej promocji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie praw osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz 883 ze zm.).
4.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w klauzulach zgody akceptowanych przez Uczestnika przy rejestracji do Promocji.
4.3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub przebiegu promocji, osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Organizatorem pod numerem infolinii pon.-piątek godzina 9-17.tel. 801 911 223, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@maxelektro.pl

4.4. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rejestracji na stronie program.newia.pl osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod numerem 801 011 148, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres program@newia.pl
4.5. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie organizatora przy ulicy Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut oraz na stronie internetowej promocji: promocja.newia.pl
4.6. Promocja jest ważna do wyczerpania zapasów lub odwołania.
4.7. Promocje i konkursy nie łączą się.
4.8. Galicja Tomaszek Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.
4.9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.Zobacz również

Dlaczego Zelmer

Dlaczego Zelmer

Uzupełnienie bogatego asortymentu marki stanowią żelazka oraz sprzęty do pielęgnacji np.:...

Marka Zelmer doceniona przez polskich konsumentów!

Marka Zelmer doceniona przez polskich...

Tytuły Superbrands i Created In Poland Superbrands są przyznawane w wyniku badania...