Zarejestruj się lub przypomnij sobie hasło
Rejestracja Przypomnij hasło

Znajdź studio w Twoim mieście lub skorzystaj z listy studiów

Wybierz jeden z punktów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
INFOLINIA

9:00 - 17:00

Pn - Pt

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony Internetowej maxkuchnie.pl


I. Podstawowe cele Polityki prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem https://www.maxkuchnie.pl (dalej jako „Serwis").

2. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej odpowiada znaczenie zawarte w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.maxkuchnie.pl/regulamin/
3. Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Użytkowników Serwisu jest Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie (37-100) przy ul. Cetnarskiego 35/37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000224213, nr REGON: 180004113, nr NIP 815-166-49-72.
4. Nadrzędnym celem Polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności standardom wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO").

II. Cele i podstawy przetwarzania danych w Serwisie

II.1. Rejestracja w Serwisie

1. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji Konta w Serwisie, proszeni są o samodzielne podanie danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi.
2. W celu rejestracji Konta dobrowolne, ale konieczne podanie jest następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail
3. Dane osobowe Użytkownika rejestrującego się w Serwisie są przetwarzane w celach:
• świadczenia usługi prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
• rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie swoich praw;
• obsługi procesu zawierania Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
• marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
• udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera.

II.2. Marketing i reklama

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
• wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa),
• wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),
• kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newslettera),
2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).
4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

II.3. Newsletter

1. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę Newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądania usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu udziału w usłudze Newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – przetwarzanie danych w ramach usługi Newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera,
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

II.4. Kontakt przez wysłanie zapytania

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wysłanie zapytania w formie listowej tradycyjnej, lub w formie mailowej, jak również telefonicznie.
2. Zainicjowanie kontaktu z Administratorem wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Usługobiorcą/Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi.
3. Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów/ Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

III. Pliki Cookies oraz podobna technologia – informacja o plikach Cookies

1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
2. Od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Ponadto, zgodnie z prawem Administrator przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
• utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
• dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
• tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
• personalizację przekazów marketingowych,
• zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
4. W Serwisie wykorzystywane są sesyjne pliki cookies, trwałe pliki cookies, zewnętrzne pliki cookies.
Sesyjne pliki cookies - to niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do identyfikacji użytkownika jako zalogowanego.
Trwałe pliki cookies - zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do: zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji, sprawdzania skuteczności naszych reklam, usprawnienia działania naszej strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów, zapamiętywania odpowiedzi dotyczących chęci wypełnienia ankiety (aby nie niepokoić internautów w przyszłości), okazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.
Zewnętrzne pliki cookies - to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czy 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies służą do: połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników, do profilowania reklam na innych stronach internetowych, dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach, dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

V. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odbiorcy danych

1. W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe do firm obsługujących go w zakresie teleinformatycznym, prawnym, księgowym oraz realizującym dla niego działania marketingowe, jak również realizujących dostawę Produktów, oraz podmiotom świadczącym usługi płatności on-line, bankom, innym operatorom płatności,
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
• stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IX. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:

Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Cetnarskiego 35/37
37 – 100 Łańcut

Mail: biuro@maxkuchnie.pl

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy jego dane, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza wersja Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
2. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz regulujących prawa konsumentów, a ponadto w sytuacji wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii internetowej. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie zmienionej wersji Polityki, poprzedzone rozesłaniem stosownego komunikatu informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratora.