Zarejestruj się lub przypomnij sobie hasło
Rejestracja Przypomnij hasło

Znajdź studio w Twoim mieście lub skorzystaj z listy studiów

Wybierz jeden z punktów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
INFOLINIA

9:00 - 17:00

Pn - Pt

Regulamin

§1 Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego maxkuchnie.pl


§2 Postanowienia ogólne

1. W niniejszym Regulaminie „Użytkownik” to osoba zarejestrowana w serwisie, korzystająca z jego zasobów, publikująca własne treści.

2. Serwis maxkuchnie.pl jest serwisem internetowym adresowanym szczególnie do zainteresowanych tematyką kuchenną, począwszy od projektów kuchni po sposoby realizacji, oraz klientów marek agd jak i studiów mebli kuchennych. Serwis umożliwia przeglądanie, czytanie, komentowanie i zamieszczanie własnych treści.

3. Warunkiem korzystania z serwisu jest przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków użytkowania oraz bezwzględne ich przestrzeganie.

4. Aby uzyskać możliwość aktywnego korzystania z serwisu, użytkownik ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane osobowe i oświadczyć, że są one zgodne z prawdą.

5. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem serwisu maxkuchnie.pl w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom, portal gwarantuje ich poufność.

8. Podanie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usług i korzystania z serwisu.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

10. Usunięcie przez administratora, na wniosek użytkownika, danych osobowych użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie serwisu maxkuchnie.pl i jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na usunięcie jego konta z serwisu.

11. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.

12. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora w celach niezbędnych do prowadzenia serwisu i do celów marketingowych.

13. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika.

14. Otwierając konto w serwisie użytkownik zobowiązuje się używać je zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

15. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw poprzez publikację przez użytkownika materiałów w serwisie.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki korzystania z serwisu przez jego użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu;
b) jakiekolwiek treści zamieszczane w serwisie przez użytkowników (komentarze; wiadomości na forum, prywatne i inne);
c) szkody wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika do serwisu;
d) wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w serwisie materiałów;
e) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do informacji zawartych w serwisie.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania serwisu;
b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wysyłanych przez użytkownika;
c) usunięcia całej zawartości serwisu (w sytuacjach wyjątkowych);
d) zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach serwisu, świadczenia usług w ramach serwisu.

18. Administrator informuje, że podczas korzystania z serwisu na komputerze użytkownika umieszczane są pliki „cookies”, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu.

19. Administrator ostrzega, iż zabronione jest ponowne dodawanie wpisów wcześniej usuniętych, mające na celu wyłącznie przesunięcie kolejności ich wyświetlania. Usuwane będę wpisy wcześniej usunięte i ponownie dodane, o tej samej treści, tylko po to, by wyświetlały się jako pierwsze na liście.

20. Użytkownik dodający wpisy zobowiązany jest zadbać o to, by każdy wpis miał unikalny tytuł i opis. Usuwane będą wpisy o całkowicie skopiowanej treści, identyczne jak te już wcześniej opublikowane w serwisie.


21. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.

22. Formularz rejestracyjny występuję wszędzie tam, gdzie wymagane jest podania adresu e-mail.


§3 Treści i zawartość Serwisu


1. Administrator Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego zawartość, kasować lub edytować treści zamieszczone przez użytkownika.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały nadsyłane i publikowane przez użytkowników.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie i rozwijanie serwisu oraz za błędy lub niepoprawność dostarczanych informacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w serwisie może prezentować jedynie treści, które są jego własnością, nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych i prawnie chronionych dóbr innych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem §3 pkt. 4 oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

6. Korzystając z serwisu jednocześnie akceptując niniejszy regulamin użytkownik zgadza się, że wszystkie treści, informacje i dane wszelkiego typu umieszczane publicznie lub prywatnie użytkownik udostępnia jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, która może być dla użytkownika nieodpowiednia lub obraźliwa.

7. Użytkownik wyraża zgodę, że używając/korzystając z serwisu nie będzie:
a) udostępniał zawartości niezgodnej z prawem i niniejszym regulaminem (tj. nielegalnej, obraźliwej, pornograficznej,  agresywnej, wulgarnej, ośmieszającej, zniesławiającej, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie);
b) podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia zawartości itp.;
c) działał na niekorzyść innych użytkowników (tj. zbierał informacje o nich, wykorzystywał je itp.);
d) wykorzystywał i udostępniał ten serwis i zawartość w nim zgromadzoną do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody administratora lub innych celów działających na szkodę serwisu.
e) łamał praw autorskich co do zawartości, wykorzystywał treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody administratora.

8. Udostępniając jakąkolwiek zawartość w serwisie użytkownik:
a) wyraża zgodę na jej modyfikację, edycję, tłumaczenie, kopiowanie, publikację, promowanie, tworzenie prac na jej podstawie i inne działania w ramach serwisu;
b) gwarantuje, że jest ona jego własnością, nie łamie prawa, w tym praw autorskich, ani postanowień niniejszego regulaminu;
c) zgadza się na to, że serwis ma prawo odrzucenia zamieszczonej przez użytkownika zawartości.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez reklamodawców na łamach serwisu.

10. Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw i odszkodowań od administratora ani podmiotów z nim związanych oraz współpracowników i innych osób związanych z serwisem.

11. Administratorowi przysługują wszelkie prawa do znaków firmowych, zdjęć, zawartości, patentów itp.

12. Administrator nie jest odpowiedzialny za straty wynikłe z używania lub niemożności używania serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego serwisu.

 

§3 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Twoja własność została w jakikolwiek sposób wykorzystana w tym serwisie bez Twojej wiedzy i zgody, powiadom o tym Administratora.

2. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znaleźć mogą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.