Max Kuchnie | Meble Kuchenne i Wyposażenie AGD
Max Kuchnie | Meble Kuchenne i Wyposażenie AGD
KUP TANIEJ W ZESTAWIE
KUP TANIEJ W ZESTAWIE
Strona główna Regulamin serwisu

§1 Wprowadzenie


1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 t.j.).

 1. Administratorem serwisu jest GT GROUP TOMASZEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 180004113, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł zwana dalej „Administratorem”
 2. Administratorem danych osobowych jest GT GROUP TOMASZEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 180004113, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł, tel.: 17 225 02 20.

Zasady ochrony i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu określa Polityka prywatności.


§2 Postanowienia ogólne


1. W niniejszym Regulaminie określnie „Użytkownik” oznacza osobę korzystającą z  zasobów serwisu, publikującą własne treści w formie opinii i komentarzy.

2. Serwis maxkuchnie.pl jest serwisem internetowym adresowanym szczególnie do zainteresowanych tematyką kuchenną, począwszy od projektów kuchni po sposoby realizacji, oraz klientów marek agd jak i studiów mebli kuchennych. Serwis umożliwia przeglądanie, czytanie, komentowanie i zamieszczanie własnych treści.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) skutki korzystania z serwisu przez jego użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  b) jakiekolwiek treści zamieszczane w serwisie przez użytkowników (komentarze; wiadomości na forum, prywatne i inne);

  c) wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w serwisie materiałów;
  d) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do informacji zawartych w serwisie.

  4. . Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a) okresowego wyłączania serwisu;
  b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wysyłanych przez użytkownika;
  c) usunięcia całej zawartości serwisu (w sytuacjach wyjątkowych);
  d) zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach serwisu, świadczenia usług w ramach serwisu.

  5. Administrator informuje, że podczas korzystania z serwisu na komputerze użytkownika umieszczane są pliki „cookies”, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu.

  6. Administrator ostrzega, iż zabronione jest ponowne dodawanie wpisów wcześniej usuniętych, mające na celu wyłącznie przesunięcie kolejności ich wyświetlania. Usuwane będę wpisy wcześniej usunięte i ponownie dodane, o tej samej treści, tylko po to, by wyświetlały się jako pierwsze na liście.
 2. Użytkownik dodający wpisy zobowiązany jest zadbać o to, by każdy wpis miał unikalny tytuł i opis. Usuwane będą wpisy o całkowicie skopiowanej treści, identyczne jak te już wcześniej opublikowane w serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian. O zmianach Regulaminu Administrator powiadamiać będzie w serwisie. 
 4. W celu poprawnego działania serwisu należy korzystać z przeglądarek internetowych o poniższych minimalnych parametrach:

- Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 37.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Google Chrome w wersji 41.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 

§3 Treści i zawartość Serwisu

 

 1. Administrator Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego zawartość, kasować lub edytować treści zamieszczone przez użytkownika.

  2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały nadsyłane i publikowane przez użytkowników.

  3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie i rozwijanie serwisu oraz za błędy lub niepoprawność dostarczanych informacji, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z przeglądarek niezgodnych z opisanymi w Regulaminie

  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w serwisie może prezentować jedynie treści, które są jego własnością, nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych i prawnie chronionych dóbr innych osób.

  5. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem §3 pkt. 4 oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

  6. Korzystając z serwisu i jednocześnie akceptując niniejszy regulamin użytkownik zgadza się, że wszystkie treści, informacje i dane wszelkiego typu umieszczane publicznie lub prywatnie użytkownik udostępnia jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, która może być nieodpowiednia lub obraźliwa.

  7. Używając/korzystając z serwisu Użytkownik nie będzie:
  a) udostępniał zawartości niezgodnej z prawem i niniejszym regulaminem (tj. nielegalnej, obraźliwej, pornograficznej,  agresywnej, wulgarnej, ośmieszającej, zniesławiającej, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie);
  b) podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia zawartości itp.;
  c) działał na niekorzyść innych użytkowników (tj. zbierał informacje o nich, wykorzystywał je itp.);
  d) wykorzystywał i udostępniał ten serwis i zawartość w nim zgromadzoną do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody administratora lub innych celów działających na szkodę serwisu.
  e) łamał praw autorskich co do zawartości, wykorzystywał treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody administratora.

  8. Udostępniając jakąkolwiek zawartość w serwisie użytkownik:
  a) wyraża zgodę na jej modyfikację, edycję, tłumaczenie, kopiowanie, publikację, promowanie, tworzenie prac na jej podstawie i inne działania w ramach serwisu;
  b) gwarantuje, że jest ona jego własnością, nie łamie prawa, w tym praw autorskich, ani postanowień niniejszego regulaminu;
  c) zgadza się na to, że serwis ma prawo odrzucenia zamieszczonej przez użytkownika zawartości.

  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez reklamodawców na łamach serwisu.

§4 Reklamacje dotyczące korzystania z serwisu.

 

 1. W przypadku wadliwego działania serwisu, w szczególności niemożliwości korzystania z jego podstawowych funkcjonalności, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora o zaistniałych przeszkodach w korzystaniu z serwisu.
 2. Reklamację można wnieść telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Użytkownik zgłaszając reklamację poinformuje Administratora o przyczynach reklamacji i jego żądaniach związanych ze składaną reklamacją.
 3. Administrator zobowiązany będzie odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie nie będzie oznaczać uznania reklamacji przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zawieszenia działania serwisu na czas określony, nie dłuższy niż 8 godzin, w celu przeprowadzenia bieżącej konserwacji systemu informatycznego, na którym opiera się działanie serwisu. Administrator może poinformować Użytkownika o planowanych pracach serwisowych i przerwach w działaniu serwisu, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem prac. Informacja zostanie przesłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 5. Planowane prace serwisowe będą przeprowadzane w godzinach nocnych, pomiędzy 22.00 a 5.00.

 

§5 Postanowienia końcowe


1. Jeżeli Twoja własność została w jakikolwiek sposób wykorzystana w tym serwisie bez Twojej wiedzy i zgody, powiadom o tym Administratora.

2. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. . W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znaleźć mogą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Wszelkie spory wynikające lub związane z korzystaniem z serwisu, w tym w szczególności związane z realizacją reklamacji, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.